Logo
Извънучилищните дейности - доброволен избор в свободното време.


ДРУГИТЕ ЗА НАСИзточник: Уеб-сайт на Телевизия "Диана"

От уеб-сайт: "Занятие по безопасност на движението за деца от ОДК-Ямбол". от 14.08.2014 г.

Дата: 2014-08-18 18:48:11


Източник: "През август в Детския комплекс". От уеб-сайт: zonayambol.com, видео архив от 01.08.2014 г.

Дата: 2014-08-06 07:09:32


Източник: "Лято в Общински детски комплекс". От уеб-сайт: www.dk-tv.com, видео архив от 25.06.2014 г.

Дата: 2014-06-30 13:55:30


Източник: Вестник "Литературно общество" - гр. Варна, месец март 2014 г.

Дата: 2014-05-13 13:57:03


Източник: www.yambolpress.bg

Дата: 2014-03-07 09:19:05


Източник: www.yambolpress.bg

Дата: 2014-03-07 09:18:35


Designed by ATKOM EOOD