КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Назад към Календарен план

Дейност: Индивидуален турнир по шахмат "Ангел Милев"


У К А З А Н И Еза провеждане на индивидуален турнир по шахмат „Ангел Милев“Турнирът по шахмат се провежда в изпълнение на Общинския спортен календар за 2018 г. и е в памет на м.с. Ангел Милев – дългогодишен състезател и треньор по шахмат в град Ямбол.І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:1. Да се обогати и разнообрази спортно-състезателния живот на учениците.

2. Да се излъчат индивидуални победители в различните възрастови групи.ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:Турнирът ще се проведе от 9.30 часа на 15 декември 2018 година в сградата на Общински детски комплекс-Ямбол – ул. „Търговска“ № 27.ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:Право на участие имат момичета и момчета от 6 до 18 години.ІV. ДОКУМЕНТИ И ЗАЯВКИВ деня на турнира участниците трябва да носят ученическа лична карта или ученически бележник за текущата учебна година.V. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:Шахматен турнир по швейцарска система от 6 кръга в следните три възрастови групи:• До 10 години;

• До 14 години;

• До 18 години.VІ. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:Заявки за участие се приемат до 14 декември 2018 г. в сградата на Общински детски комплекс-Ямбол – ул. „Търговска“ № 27, на имейл : odk_yambol@abv.bg или на следните телефони:

- 0898/890925 – Росен Шивачев /ръководител на клуб по шахмат при ОДК – Ямбол/.

- 0888/842507 - Станислав Главчев - главен съдия.Техническата конференция ще се проведе на 15 декември 2018 г. от 9.30 часа.VІІ. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:1. Класирането ще бъде индивидуално - отделно за всяка от трите възрастови групи – до 10 години; до 14 години и до 18 години.

2. Ще бъдат наградени шахматистите, заели от І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място.

3. Всички участници ще получат грамота за участие.Организаторите имат право да променят регламента.За информация и справки - телефони: 0898/890925 – Росен Шивачев, 0888/842507 - Станислав Главчев и 046/661308 – ОДК – Ямбол.


Designed by ATKOM EOOD