Logo
Извънучилищните дейности - доброволен избор в свободното време.


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Назад към Календарен план

Дейност: Спектакъл "Свят от думи"


„Свят от думи“- спектакъл на Театрално училище „Палечко“

/ за ученици от НУ “Св .Св. Кирил и Методий“/

Ден: 26 април 2023 г.

Начален час: 11.00

Място: Зала „Театър“ ОДК
Designed by ATKOM EOOD