Logo
Извънучилищните дейности - доброволен избор в свободното време.
НОВИНИ

Лятна ваканционна програма 2021

Лятна ваканционна програма 20211. Записването на деца за Лятната ваканционна програма започва от
15 юни 2021 г. със Заявление за записване. Участието в програмата е безплатно.
2. За да могат да се обхванат повече желаещи деца, в заявлението всеки родител посочва до 2 седмици /10 работни дни/, през които детето ще посещава заниманията – последователно или разпокъсано през месеците юли и август. Оптималният капацитет на учебната база е 12 деца при един дежурен учител.
3. Възраст на децата – участници: от 7 г., навършени към момента на записване, /прилага се копие от акт за раждане/ до 11 години, навършени през 2021 г.
4. Всички деца-участници в клубовете, школите и формациите на ОДК-Ямбол през учебната 2020/2021 г. се приемат с предимство. За тях също важи т. 2 – 2 седмици.
5. Лятната ваканционна програма, която се предоставя на децата и родителите, обхваща периода от 1 юли 2021 г. до 31 август 2021 г., от 10:00 часа до 12:00 часа /в делничните дни/.
6. При първо посещение на детето, трябва да се представи медицинска бележка от личния лекар, че детето няма здравословни проблеми. Извършва се Инструктаж по безопасност на детето и родителя.
7. При неспазване на установения ред се прекратява участието на детето в програмата.

Designed by ATKOM EOOD