Logo
Извънучилищните дейности - доброволен избор в свободното време.
ЗА НАС
Извънучилищните дейности - доброволен избор в свободното време.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ЯМБОЛ

„ТВОРИМ И МЕЧТАЕМ ЗАЕДНО!” – това е мотото, което обединява всяка учебна година около 800 участника в клубовете, съставите и школите на Общински детски комплекс – Ямбол.

Като най-големият център в областта ни за занимания на деца и младежи през свободното им време, той е призван ежегодно да открива нови дейности, да организира забавления, да представя празнично развлекателни програми. Че кой би стъпил отново в клубовете и школите, ако ги няма предизвикателството, интересът, ако ги няма доверието и положителните емоции в общуването ученици – ръководител, ако я няма възможността за творческо удовлетворение по време на изява.

Периодичното отчитане динамиката на детските желания и своевременното им удовлетворяване е една от приоритетните задачи на звеното. Децата оценяват факта, че в занятията си по клубове работят върху своето усъвършенстване, придобиват нови умения, намират нови приятели, получават начална подготовка в бъдеща професионална реализация, творят. Творят с години, за да се стигне до утвърждаване и оценяване на възможностите и таланта им.

„Децата на Ямбол заедно”, „Сцена на мечтите”, „Да запазим децата на пътя”, „Ние сме децата, ние сме светът!”, „Творим и мечтаем заедно” са само част от инициативите на деца и ръководители за защита на детските интереси и права. Ежегодно се провеждат редица спортни състезания: щафета „Освобождение”, Общински турнир 3х3 баскетбол, индивидуален турнир по шахмат „Ангел Милев“...

В клубовете и дейностите, едно до друго са деца от различни етноси в града ни, деца, лишени от родителски грижи и деца с увреждания – всички те са участници и гости в празнични детски програми.

За децата и младите хора на Ямбол се прави възможно най-доброто, защото, за да съществуват дейности през свободното им време са необходими разбиране и добра воля за разрешаване на детските проблеми. А Общински детски комплекс – Ямбол е едно от запазените през годините звена, където детските проблеми не са преставали да се обсъждат и решават.

Децата от града имат възможност да избират между следните клубни форми:

Област „Наука и технологии“:

Клуб по информационни технологии – ръководител Катя Стоянова.

Клуб по математика – ръководител Катя Стоянова.

Школа по английски език – ръководител Мирослава Алексиева.

Клуб „Български език и литература“ – ръководител Анелия Георгиева.

Клуб „Моден дизайн“ – ръководител Ангелина Косинкова.

Клуб по приложно колоездене и безопасност на движението – ръководител Кънчо Илиев.

Клуб „Джуниър Мастър шеф“ – ръководител Пепа Данева.

Област „Изкуства“

Школа „Седмоцвет“ – ръководител Ангелина Косинкова.

Куклен театър „Светулка“ – ръководител Ангел Попов.

Школа по балет – ръководител Наталия Хаджикостова.

Студио за народни танци – ръководител Надежда Колева.

Фолклорна група „Зорница“ – ръководител Нанка Колева.

Вокално студио „Усмивки“ – ръководител Виолета Величкова.

Студио за поп пеене – ръководител Паулина Чорбаджийска.

Музикална школа по пиано – ръководители Виолета Велчкова и Илиана Илиева.

Музикална школа по цигулка – ръководител Стоянка Стефанова.

Музикална школа по китара – ръководител Стойко Димитров.

Клуб „Художествена фотография“ – ръководител Стефан Каменов.

Област „Спорт“

Клуб по баскетбол – ръководител Валери Бъчваров.

Клуб по футбол – ръководител Емил Иванов.

Клуб по шахмат – ръководител Росен Шивачев.

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
Информиране на ученици за:
- Училища, университети, колежи;
- Реда и условията за постъпване в училища, университети, колежи;
- Профилите, професиите и специалностите в образователната система;
- Търсенето и предлагането на пазара на труда.
Индивидуално консултиране:
- Психологически изследвания: индивидуално консултиране и съветване.
Групова работа:
- Интерактивни форми за кариерно информиране и консултиране в група.
- Професиографски екскурзии.
УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ И КАБИНЕТИ ОЧАКВАТ СВОИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ !
Designed by ATKOM EOOD